Welkom

praktijkgerichtStudenten aan een lerarenopleiding worden steeds vaker opgeleid in de praktijk. Dat betekent dat zij een groot deel van hun opleiding doen in de school. Het voordeel is dat zij gelijk meedraaien in het schoolgebeuren. Ze koppelen hierdoor theorie veel gemakkelijker aan de praktijk en doen gelijk leservaring op. Voor de instelling biedt het opleiden van studenten een nieuwe uitdaging waarvan zij veel kunnen leren. Leraren kunnen door deze training als coach voor studenten optreden. Daarnaast hebben zij gelijk extra capaciteit in huis. Tot slot zijn ook de lerarenopleidingen enthousiast. Zij kunnen hun opleidingen beter laten aansluiten op wat er in de praktijk gevraagd wordt.

Het ministerie van OCW heeft met subsidieregelingen het opleiden in de praktijk of het opleiden in de school in de afgelopen jaren een krachtige impuls gegeven. Meer informatie hierover en over de ervaringen die scholen inmiddels hebben opgedaan, vindt u op deze website.

Het ministerie van OCW wil de opleiding in de school verankeren in het onderwijsstelsel. Daartoe wordt een definitieve regeling ontwikkeld. Opleidingsscholen (samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen) die positief zijn beoordeeld door de NVAO én aan een aantal andere voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Na zes jaar wordt bepaald of de subsidiëring wordt voortgezet. Dat is onder meer afhankelijk van een volgende beoordeling door de NVAO bij een van de lerarenopleiding accreditatie.

OCWAcademische opleidingsscholen, die het opleiden in de school verbinden aan onderzoek, krijgen de gelegenheid om mee te werken aan een verdiepingsslag. Dit gebeurt tussen 2009 en 2011. Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze verdiepingsslag en een bijdrage in de kosten, moeten de scholen in principe aan alle voorwaarden van een ‘reguliere’ opleidingsschool voldoen en in aanvulling daarop aan een aantal extra voorwaarden.

Disclaimer: De Opleidingsschool bestaat niet meer. De informatie op deze websites wordt niet meer bijgehouden en is daardoor niet meer actueel.Deze website is op geen enkele wijze verbonden aan het ministerie van OCW.