Dieptepilots

In deze rubriek vindt u een overzicht van producten die de dieptepilots in de afgelopen periode hebben ontwikkeld.

De producten zijn gerubriceerd op basis van de indeling van de criteria die KPMG in haar rapport ‘Landelijke criteria Opleiden in de School’ heeft gemaakt. Er worden zes rubrieken, die soms verder zijn onderverdeeld, onderscheiden. In de rubrieken vindt u informatie over allerhande onderwerpen.

 1. Leiderschap
  In deze rubriek vindt u voorbeelden van de Organisatiestructuur, de Taak- en bevoegdhedenverdeling en de Visie ten aanzien van opleiden in de school. Ook vindt u hier voorbeelden van samenwerkingsconvenanten en leerwerkovereenkomsten.
 2. Beleid en strategie
  In deze rubriek zijn voorbeelden opgenomen van Kwaliteitszorg. Daarnaast zijn hier voorbeelden te vinden van de wijze waarop studenten geworven worden en van Communicatieplannen voor d interne en de externe communicatie van de opleidingsschool.
 3. Primaire en ondersteunende processen
  De rubriek primaire en ondersteunende processen is onderverdeeld in voorbeelden ten aanzien van de Begeleiding, Opleiding, Beoordeling van studenten en voorbeelden van de combinatie tussen en Onderzoek en opleiden. Ook zijn in deze rubriek voorbeelden te vinden van HR-beleid en Taak- en competentieprofielen ten aanzien van de opleidingsschool.
 4. Medewerkers
  In de rubriek Medewerkers zijn voorbeelden opgenomen die te maken hebben met het professionaliseren van medewerkers voor het uitvoeren van taken binnen de  opleidingsschool.
 5. Middelen
  De rubriek Middelen laat enkele voorbeelden zien van kostenmodellen die door de projecten zijn ontwikkeld, om de kosten van het opleiden in de school in kaart te brengen.
 6. Eindresultaten
  De rubriek Middelen laat enkele voorbeelden zien van kostenmodellen die door de projecten zijn ontwikkeld, om de kosten van het opleiden in de school in kaart te brengen.